Salgs- og leveringsbetingelser i Skapnett

Betingelser som gjelder mellom selger fra Skapnett og kunden, såfremt ikke annet fremgår av tilbudet eller
ordrebekreftelsen

 1. Priser og betalingsbetingelser
  • Alle priser er basert på vår veil. prisliste og er inklusive m.v.a. Det betales minimum 30% av spesialbestilte varer ved bestilling. Forskuddsinnbetalingen kan skje via nettbank eller i bankterminal i butikk.
  • Ordre settes i bestilling så snart forskuddinnbetalingen er registrert hos Skapnett.
  • Betaling av restbeløp for varer ved henting, levering og/eller montering kan gjøres med kort og/eller kontant.
  • Det gis ikke rabatt på allerede nedsatte varer.
  • Vi kan tilby finansiering via Express bank. Dette gir mulighet for betalingsutsettelse.
 2. Kundebesøk og oppmåling
  • Vi tilbyr, uforpliktende for kunden, hjemmebesøk for oppmåling og veiledning.
  • Er det skjevheter i gulv eller tak vil dette fanges opp av vår selger og det kan lages tilbud ut fra de gjeldene forhold.
  • Endringer etter hjemmebesøk som endrer de forutsetningene som Skapnett har lagt til grunn ved oppmåling, for eksempel nytt gulv, står kunden ansvarlig for å meddele umiddelbart skriftlig til Skapnett. Dersom dette ikke blir gjort iht pkt 4, ”Bestilling og endringer”, vil kunden belastes for de ekstra kostnader dette måtte medføre. Evt. skjevheter som må rettes opp, betales fullt ut av kunden, om denne står for monteringen selv, eller skapet monteres av Skapnett.
 3. Tilbud
  • Tilbud er gyldig i 2 uker.
  • Vi forbeholder oss retten til å endre tilbudet/bestillingen, dersom oppgitte veil. priser ikke stemmer overens med vår prisliste, at varer er uteglemt eller at selger har summert feil. Alle slike endringer må forekomme på ordrebekreftelsen. Kunden skal gjøres oppmerksom på dette straks avvik oppdages.
  • Ved prisendringer fra våre leverandører vil prisendring også skje hos Skapnett. Endring kan skje uten forvarsel.
  • Tegninger Skapnett har spesialtegnet til den enkelte kunde, må ikke uten skriftlig samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjemann.
 4. Bestilling og endringer
  • Ved bestilling skal kunden oppgi korrekt navn, adresse og tlf.nr., samt å underskrive kontrakten.
  • Kunden er ved underskrift av kontrakten, bundet av denne. Herunder riktige mål, fyllinger og beslagstype.
  • Ordrebekreftelsen er det som mottas av kunden og må derfor sjekkes nøye for eventuelle avvik.
  • Hvis kunden ønsker endring i bestillingen etter forskudd er innbetalt skal dette skje skriftlig til Skapnett.
  • Evnt. endringer må skje skriftlig via mail, eller oppmøte i butikk, hvor endringen attesteres. En slik endring må skje senest 24 timer etter at forskudd er registrert hos Skapnett jfr. Pkt. 1 ”Priser og leveringsbetingelser”.
 5. Henting av varer
  • Når bestilte varer er klare for henting, vil kunden motta en henvendelse pr SMS, mail eller telefon fra Skapnett med beskjed om at varene kan hentes. Utleveringsstedet er som regel en Skapnett butikk.
  • Varene utleveres etter restbeløp er overført forskuddsvis i nettbank, innbetalt på terminal eller kontant i butikk.
  • Kunden må selv sjekke varene for skader ved henting og overtar all risiko etter at varen er hentet eller levert om frakt er avtalt.
  • Kunden pakker bilen sin selv, samt foretar ytterligere emballering. Det anbefales å emballere frontene godt – spesielt ved henting av glass- og speildører.
  • Er ikke varene hentet innen 7 dager etter mottatt henvendelse 1. gang i flg. overstående punkt, tilkommer lagerleie på 1% av bestillingsbeløpet pr. dag.
  • Endring av utleveringssted. Har f.eks. kunden bestilt varer med utleveringssted på Slependen, men senere ombestemmer seg og heller vil ha utlevering på Jesshei,, belastes endringen med kr. 500,-
 6. Frakt av varer
  • Skapnett kan etter avtale frakte varer til kunde.
  • Fraktprisen gjelder fram til 1. dør på bakkeplan såfremt ikke annet framkommer av ordren.
  • Det er pristillegg på kr. 150,- pr etasje pr. front.
  • Dersom befrakter ikke kan kjøre til utgangsdør med stor varebil, vil denne måtte belaste kunden for ekstra mannskap og bæring. Eksempelvis lav høyde, snø, is etc.
  • Må sjåføren vente på kunden, tilkommer kr. 100,- pr. påbegynte 15. minutt.
  • Ved utlevering og før varene blir tatt ut av bilen må restbeløp betales dersom du ikke har forhåndsbetalt hele kjøpesummen. Betaling gjøres med kort eller kontant.
  • Er ikke kunden hjemme ved avtalt utlevering påløper et gebyr på kr. 500,- og ny frakt betales fullt ut.
  • Ved utlevering må kunden selv kontrollere at alle varer er fri for skader. Dersom skader oppdages må dette noteres på leveringsskjemaet, fordi kunden overtar all risiko etter at varene er utlevert.
 7. Montering
  • Skapnett tilbyr montering av garderobe. Avtaler om tidspunkter, utførelse, del- og restmontering og reklamasjoner på utførelsen gjøres med Skapnett. Når arbeidet er tilfredsstillende utført og kunden har underskrevet på dette skal montøren motta restinnbetaling for ordren, samt frakt- og monteringsprisen samlet. Dette kan betales kontant eller til betalingsterminal.
  • Monteringsprisen inkluderer kun bestilte varer såfremt ikke annet fremkommer skriftlig av tilbudet eller ordrebekreftelsen. Belistning, foringer , opprett eller annet ekstra arbeid kommer i tillegg.
  • Sidevegger, hylleplate, topphylle og garderobestenger blir levert i standard størrelse og må tilpasses av kunden selv, hvis kunden har valgt å montere selv eller bruke andre montører. Når kunden velger å montere selv, står de også for å ordne me