Mange kjenner til hvordan det er å stå i halvmørket foran klesskapet om
morgenen og febrilsk finne frem da