Innredningspakker

For å gjøre det enklere for deg,
har vi over 35 praktiske ferdig komponerte
løsninger å velge mellom,
med bredde fra 120cm til 360cm.

Disse ligger også som maler i vårt tegneprogram!

120 til 180 cm

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av skap med innredning fire seksjoner, 4

Eksempel 1.

Innredningspakker

Eksempel 6.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av skap med innredning fire seksjoner 5

Eksempel 2.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av skap med innredning fire seksjoner, 9

Eksempel 7.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av skap med innredning tre seksjoner 6

Eksempel 3.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av skap med innredning fire seksjoner 10

Eksempel 8.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av skap med innredning tre seksjoner, 7

Eksempel 4.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av skap med innredning fem seksjoner 11

Eksempel 9.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av skap med innredning fem seksjoner, 8

Eksempel 5.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av skap med innredning fem seksjoner, 12

Eksempel 10.

181 cm – 240cm

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av skap med innredning syv seksjoner, 13

Eksempel 11.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av skap med innredning med syv seksjoner 14

Eksempel 12.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av stort skap med innredning med syv seksjoner, 15

Eksempel 13.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av skap med innredning med syv seksjoner, 16

Eksempel 14.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av skap med innredning med seks seksjoner, 17

Eksempel 15.

241 cm – 300 cm

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av stort skap med syv seksjoners innredning, 19

Eksempel 16.

Innredningspakker

Eksempel 21.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av stort skap med syv seksjoners innredning, 20

Eksempel 17.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av stort skap med syv seksjoners innredning, 25

Eksempel 22.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av stort skap med syv seksjoners innredning, 21

Eksempel 18.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av stort skap med syv seksjoners innredning, 26

Eksempel 23.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av stort skap med syv seksjoners innredning, 22

Eksempel 19.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av stort skap med fem seksjoners innredning, 27

Eksempel 24.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av stort skap med syv seksjoners innredning, 23

Eksempel 20.

Innredningspakker - bilde: Illustrasjonsbilde av stort skap med syv seksjoners innredning, 28

Eksempel 25.

301 cm – 360 cm